Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất_Lễ Trọng: Nên Thánh

Thái Hà (31.12.2023) – Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để dâng tiến cho Chúa. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa Truyền thì trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. (Lc 2,22-40)

Là Kitô hữu, mỗi người chúng ta đều được kêu gọi cách đặc biệt: Anh em hãy sống thánh, để nên giống Thiên Chúa là Đấng Thánh (1Pr 1,15). Hơn nữ, ta không chỉ được mời gọi sống thánh một mình, mà còn là cùng nhau sống thánh. Hay nói cách khác, mỗi người, cùng với gia đình của mình, có thể cùng nhau lên thánh. Để từ đó, mỗi gia đình sẽ trở thành một Hội Thánh tại gia, “với tính cách là những lò lửa đức tin sống động và chiếu sáng” (GLHTCG, số 1656).

Lời mời gọi cùng nhau nên thánh được khởi đi trước hết từ mẫu gương Thánh Gia. Một gia đình tiêu biểu cho đời sống thánh thiện. Mỗi một thành viên đều ý thức rất rõ về ơn gọi và sứ vụ của mình. Ta thấy, cả ba thành viên trong gia đình thánh không giống ơn gọi của mình một cách riêng lẻ, nhưng là cùng nhau sống thánh trong sự tương hỗ. Bởi lẽ, mỗi thành viên đểu hiểu rõ cùng đích ơn gọi của cả ba đều là thi hành thánh ý Chua.

Mừng lễ Thánh Gia hôm nay, ta được mời gọi cách đặc biệt về về việc hãy cùng nên thánh với chính gia đình mình. Theo đó, mỗi thành viên trong gia đình cần ý thức rõ về ơn gọi và sứ vụ của mình. Ngoài ra, ta cũng cần tích cực nâng đỡ nhau trong tinh thần hỗ tương. Bởi lẽ, khi ta cùng nhau ý thức như thế, ta sẽ có thể đặt ra đình của mình vào trong môi trường sống thánh.

Cách cụ thể, trong đời sống lình thiêng, cả gia đình có thể cùng nhau công bố Tin Mừng, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhay làm những việc đạo đức. Như thế, tất cả những thành viên trong gia đình sẽ được kết nối với nhau không chỉ bằng sợi dâu tinh thần, mà còn bằng mối dây đạo đức. Ngoài ra, tinh thần cùng nên thánh sẽ giúp mỗi người ý thức hơn về những trách nhiệm và bổn phận của mình. Từ đó, mỗi người cũng sẽ chủ động hơn trong việc giúp đỡ và động viên nhaul ngõ hầu có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống trần thế tốt đẹp.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hiểu rõ và ý thức hơn về ơn gọi sống thánh ngay từ chính gia đình của mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…