Chúa Nhật Phục Sinh: Lời ứng nghiệm

Thái Hà (31.03.2024) – Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêro và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu”.
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp ra riêng một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dạy từ cõi chết. (Ga 20,1-9)

Tân Ước trình bày cái chết trên thập giá của Đức Giêsu và sự phục sinh của Người là một phần trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, được tiên báo trong Kinh Thánh. Các bản văn Cựu Ước từng nói về sự sống lại của người công chính, lời của Thiên Chúa cứu thoát những người trung thành với Người khỏi cái chết, và sự minh oan cho Người Tôi Tớ Đau Khổ. Các môn đệ chưua hiểu được lời Kinh Thánh và chưa hiểu rằng Đức Giêsu phải sống lại từ cõi chết.

Bà Maria Mácđala ra thăm mộ Chúa lúc trời còn tối và thấy ngôi mộ trống. Suy nghĩ đầu tiên và duy nhất của bà là đã có ai lấy trộm xác Người, chứk hông phải là Người đã sống lại. Vì vậy, bà vội trở về và quả quyết với các môn đệ “người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ”.

Chúa Thánh Thần sẽ đước sai đến và dẫn các môn đệ đến sự hiểu biết sâu xa hơn về Kinh Thánh, khi ấy họ mới có thể hiểu được sự chết và sự phục sinh của Đức Giêsu là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa ngay từ khởi đầu.

Người môn đệ được Chúa yêu đã chạy đến mộ trước ông Phêrô. Chính tình yêu mà ông dành cho Chúa giúp “ông đã thấy và đã tin” vào sự phục sinh của Người. Tình yêu của môn đệ này dành cho Đức Giêsu là kết quả từ tình yêu của Đức Giêsu dành cho ông.

Tình yêu của Thiên Chúa đánh thức và khơi dậy tình yêu của các môn đệ, giúp họ hiểu biết sâu hơn và Đức Giêsu và về biến cố phục sinh của Người.

Cầu nguyệnLạy Chúa, xin cho chúng con biết tin và yêu Ngài để có thể hiểu về Mầu nhiệm Phục Sinh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…