Thứ Tư Lễ Tro: Điều thiện kín đáo

Thái Hà (14.02.2024) – Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. (Mt 6,1-6.16-18)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu dạy các môn đệ hãy làm việc lành bố thì và cầu nguyện một cách kín đáo. Khi bố thí, Đức Giêsu căn dặn các môn đệ đừng khua chiêng đánh trống để phô trương. Và khi cầu nguyện cũng vậy, Đức Giêsu cũng căn dặn đừng đứng cầu nguyện ở các ngã ba, ngã tư cho mọi người nhìn thấy.

Trong đời sống đức tin, chúng ta dễ rơi vào cơn cám dỗ thích làm nhiều việc lành phúc đức và khoe khoang về những việc đó để được mọi người tán dương, ca tụng. Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta luôn phải giữ thái độ khiêm tốn trước Chúa, Đấng luôn thấu suốt những gì kín đáo. Hơn nữa, mỗi người nên ý thức những điều thiện chúng ta đã thực hiện được cũng là nhờ ơn Chúa giúp. Đồng thời nhưgnx điều đó cũng nhằm goúp ích cho ơn cứu độ của chính mỗi người chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết sống khiêm tốn và làm điều thiện cách kín đáo. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…