Giờ lễ

Giờ Lễ – Giải Tội – Xức Dầu Bệnh Nhân

 (ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – GIÁO XỨ THÁI HÀ) GIỜ LỄ TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU Lễ I: 05h30 Lễ II: 18h30 ( Riêng  thứ Tư có thánh lễ III vào lúc 20h00 và ngày thứ Sáu có thánh lễ III lúc 15h00) NGÀY THỨ BẢY Lễ I: 05h30 Lễ II: 08h00…

Xem thêm