Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 10)

Dòng Chúa Cứu Thế

Các tu sĩ DCCT Miền Nam tổ chức tuần Đại phúc tại Giáo xứ Long Bình, Sài Gòn

Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Miền Nam đang thực hiện tuần Đại phúc tại Giáo xứ Long Bình thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tuần Đại phúc diễn ra từ ngày 04.08 đến ngày 10.08.2018. Đoàn gồm 7 linh mục đến từ nhiều Cộng đoàn DCCT khác …

Xem thêm

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam trao lại Giáo Điểm An Thới Đông cho Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Sau nhiều năm với sự nỗ lực truyền giáo của các vị thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, Giáo điểm mới An Thới Đông với biến cố lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy của một gia đình đầu tiên vào năm 1994. Sáu năm sau, giáo điểm đã có hơn …

Xem thêm