Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 40)

Dòng Chúa Cứu Thế

DCCT có thêm sáu tân linh mục

Thái Hà - GNsP (02.07.2015) - Sáng ngày 02.07 Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Sài gòn đặt tay phong chức linh mục cho 6 thầy Phó Tế thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn. Cùng đồng tế với Đức Cha có…

Xem thêm

Tiếp sức mùa thi tại Thái Hà

Thái Hà (30.6.2015) - Sinh viên Công giáo thuộc Giáo phận Bùi Chu và Tỉnh Hà Nam tại Hà Nội đã tổ chức tiếp sức cho các sĩ tử từ các tỉnh về Hà Nội tham dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Tại điểm tiếp sức mùa thi năm nay tại Giáo…

Xem thêm