TRỰC TIẾP: Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và trọng đời trong DCCT (8h30, 30.06.2017)

Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.