33 linh mục trẻ DCCT tham dự kỳ thường huấn

Cha Toma Hà Trọng Tuấn kỷ niệm 2 năm chịu chức linh mục (16.05) khi tham dự kỳ thường huấn Hậu Học Viện
Cha Toma Hà Trọng Tuấn kỷ niệm 2 năm chịu chức linh mục (16.05) khi tham dự kỳ thường huấn Hậu Học Viện

Thái Hà (18.05.2017) – Theo Hiến Pháp DCCT, sau khi chịu chức, các linh mục trẻ phải có một thời gian nhất định để chuyển tiếp vào sứ vụ của Dòng. Để thực hiện điều này, hàng năm, các linh mục trẻ có những khóa học hỏi ngắn hạn liên quan đến các khía cạnh về thần học và mục vụ nhằm đáp ứng cho sứ vụ.

Năm nay, có 33 linh mục trẻ đang làm mục vụ tại nhiều nơi trong và ngoài nước tham gia kỳ thường huấn tại Đồng Nai. Thời gian kỳ thường huấn năm nay kéo dài trong 10 ngày, từ 09/5 đến 19/5/2017.

“Phân Định và Đồng Hành Thiêng Liêng” là đề tài học hỏi chính trong kỳ thường huấn năm nay. Đề tài do cha Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, Dòng Tên (SJ) hướng dẫn. Ngoài đề tài chính, các linh mục trẻ cũng được trao dồi thêm một số đề tài về Thần học và Kinh thánh do quý cha giáo trong Dòng hướng dẫn.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.