Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam – Thánh lễ Khấn Dòng, Truyền chức Linh mục và Phó tế

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM VUI MỪNG TẠ ƠN

***

THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI

Vào lúc 8 giờ 30 Ngày 30 Tháng 06 Năm 2017

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn (38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3 Tp. HCM)

Print

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ

Vào lúc 8 giờ 30 Ngày 01 Tháng 07 Năm 2017

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài gòn (38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3 Tp. HCM)

Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.