Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 9)

Dòng Chúa Cứu Thế

Một linh mục Dòng Chúa Cứu Thế được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Alexandria-Cornwall, Canada

Thái Hà (16.12.2018) – Linh mục Fr. Guy Desrochers DCCT được bổ nhiệm làm tân Giám mục phụ tá giáo phận Alexandria-Cornwall, Canada (Canada) – Đức Thánh Cha mới bổ nhiệm cha Guy Desrochers, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, làm Giám mục giáo phận Alexandria-Cornwall, thuộc tổng giáo phận Ottawa …

Xem thêm

Cha Phao lô Đinh Khắc Tiêu, vị linh mục khơi nguồn phong trào canh tân đặc sủng tại Việt Nam qua đời tại Hòa Kỳ

CHA PHAOLÔ ĐINH KHẮC TIỆU, VỊ LINH MỤC KHƠI NGUỒN PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SỦNG TẠI VIỆT NAM QUA ĐỜI TẠI HOÀ KỲ ……………………..……………. CHA PHAOLÔ ĐINH KHẮC TIỆU, CSsR (Cha Sáu Tiệu) – sinh ngày: 02.03.1926 – khấn Dòng: 15.08.1951 – thu phong Linh mục: 08.09.1956 – về …

Xem thêm