Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 7)

Dòng Chúa Cứu Thế

Thầy Hilaire Thảo

Tôi vừa nhận được tin từ Nhà Dòng cho biết Thầy mới qua đời hôm nay. Thầy tên rửa tội là Phêrô Đinh Văn Thảo, quê ở giáo xứ Sở Hạ, huyện Thường Tín, Hà Đông, cùng quê với Cha Thánh Phêrô Lê Tùy. Khi đi tu thầy nhận nhận …

Xem thêm