Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế (page 6)

Dòng Chúa Cứu Thế

Hội ngộ những nhà đặc trách mục vụ giới trẻ thừa sai DCCT vùng Á – Úc

(Yogyakarta, Indonesia 22/07/2019): Với sáng kiến của Liên Hiệp Vùng Á-Úc, Giới trẻ Dòng Chúa Cứu Thế đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên bắt đầu từ ngày 20-25/07/2019. Các bạn trẻ, quý cha, quý thầy, quý Sơ đến từ Việt Nam, Singapore, Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines, Australia, Ấn …

Xem thêm

Tu sĩ và giới trẻ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tham dự kỳ họp mặt miềm Á – Úc

Thái Hà (21.07.2019) – Bốn linh mục và ba bạn trẻ Thừa sai thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã tham dự Kỳ họp mặt ban điều hành Giới trẻ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Miền Á – Úc tại Yogyakarta, Indonesia. Kỳ họp mặt diễn ra …

Xem thêm

Thái Hà: Hai ngày đầu trong Tam Nhật Kính Bức Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nhân mừng kính lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 27.06 hằng năm, tại ngôi nhà thờ giáo xứ Thái Hà vẫn được gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà đang diễn ra 3 ngày mừng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp cách trọng thể. Hôm qua, …

Xem thêm