Giới thiệu ơn gọi Tu Trì trong tuần Đại Phúc

Khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cử hành Kỳ Đại Phúc đều quan tâm đến mọi thành phần trong giáo xứ để xin Chúa củng cố đức tin và thêm lòng yêu mến Chúa cho mọi người, sống đúng ơn gọi mà Chúa muốn nơi bản thân mình.

Gặp các con thiếu nhi, thanh thiếu niên để chia sẻ chúc lành và giới thiệu ơn gọi tu trì cho các con thiếu nhi, thanh thiếu niên là một trong các nghi thức của Tuần Đại Phúc.

Ơn gọi tu trì trong Hội Thánh ngày nay bị giảm sút ở nhiều nơi, kể cả đối với Giáo Hội tại Việt Nam là nơi được con có nhiều ơn gọi tu trì. Do vậy, các thừa sai trong đoàn Đại Phúc ý thức được mời gọi khơi gọi lên trong tâm hồn các con thiếu nhi và thanh thiếu niên lòng yêu mến đời sống tu trì. Cầu nguyện và khuyến khích ơn gọi tu trì trong giáo xứ đang cử hành Tuần Đại Phúc.

Một số các dòng tu nam nữ, và các phẩm trật trong Hội Thánh được giới thiệu. Tu phục của các dòng tu, phẩm phục trong Hội Thánh được may cỡ nhỏ dành cho các con thiếu nhi. Gần 20 em thiếu nhi trong Giáo xứ đang làm Tuần Đại Phúc được chọn lựa và mặc phẩm phục của các dòng tu, các phẩm trật trong Hội Thánh. Mục đích tạo ra sự sống động khi giới thiệu ơn gọi tu trì cho các con thiếu nhi và thanh thiếu niên trong giáo xứ. Cầu nguyện và khuyến khích các con thiếu nhi và thanh thiếu niên trong giáo xứ yêu mến ơn gọi tu trì và quảng đại dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì.

Một số hình ảnh giới thiệu ơn gọi tu trì tại Giáo xứ Tân Mỹ, Giáo phận Phát Diệm

Truyền Thông Thái Hà