Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Catarina Xiêna: Lời chân tình của Đức Giêsu

Thái Hà (29.04.2024) – Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. (Ga 14,21-26)

Những lời trên không chỉ là tâm tình của Đức Giêsu dành cho các môn đệ, nhưng cũng là tâm tình của Đức Giêsu dành cho các môn đệ, hướng về con cái của Người. Thiên Chúa sai Đức Giêsu đến không nhằm mục đích gì khác ngoài việc để con người được sống và sống dồi dào.

Sự sống ấy có được khi người ta biết yêu mến Đức Giêsu, tức là nghe và giữ các lời mà Người đã dạy dỗ. Vì hệ quả của việc thực thi đó là Chúa Cha và chính Đức Giêsu sẽ ở lại với người ấy. Vì hệ quả của việc thực thi đó là Chúa Cha và chính Đức Giêsu sẽ ở lại với người ấy, tức là có Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự mừng vui và sự bình an đích thực cho con người.

Vì có Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn mà thánh nữ Catarina sống cuộc đời thật phong phú và vĩ đại. Chị lên tiếng để cứu lấy những người đau khổ, bệnh tật; viết thư trực tiếp cho Giáo hoàng, khuyên ngài trở về Rôma. Chị đã góp công rất lớn trong việc canh tân Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Catarina, cho con biết sống dồi dào qua sự vâng phục thánh ý ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…