Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế ba Miền họp mặt

Sáng nay, Thứ Bảy, 26.11, hơn 200 anh chị em Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế tại Việt Nam đã bắt đầu 2 ngày họp mặt tại Trung Tâm Thánh Mẫu Lang Vang, Quảng Trị.

Tham gia kỳ họp mặt của anh chị em Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế có cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế; cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Cố Vấn Dòng Chúa Cứu Thế; quý cha trong Ban Giáo Dân Thừa Sai Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam: cha Giuse Hồ Đắc Tâm, cha Giuse Trần Hữu Hoan, cha Augustinô Lê Quý Phi, cha Giuse Nguyễn Văn Hội.

Chương trình họp mặt kéo dài từ sáng hôm nay, Thứ Bảy, 26.11 đến sáng mai Chúa Nhật, 27.11. Ngoài thánh lễ và những bài thuyết trình của quý cha, anh chị em còn chia sẻ, trao đổi với nhau về sứ mạng thừa sai trong việc cộng tác với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế để loan báo Tin Mừng.

Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế bao gồm những anh chị em giáo dân đang được các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn tại các giáo xứ, giáo điểm có ước muốn cộng tác với Nhà Dòng cách chặt chẽ để loan báo Tin Mừng. Những anh chị em này ghi danh và được tuyển chọn. Có một lộ trình để đào luyện, học tập những kiến thức cần thiết như Kinh Thánh, Giáo lý, Linh đạo Kitô Giáo, Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế…và việc Loan Báo Tin Mừng trong Hội Thánh theo đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế.

Việc đào tạo và mời gọi anh chị em giáo dân cộng tác với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế để sống linh đạo của Hội Dòng và cùng nhau làm những công việc khác nhau để loan báo Tin Mừng là thao thức của Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới. Từ những Công Hội của Toàn Dòng diễn ra nhiều năm nay, các vị Bề Trên đã quyết định thiết lập Thừa Sai Giáo Dân Chúa Cứu Thế như một mảng mục vụ của Hội Dòng. Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiều anh chị em giáo dân đã cộng tác với các tu sĩ của Dòng cách đắc lực. Những anh chị em này sống linh đạo của Hội Dòng tại gia đình mình và như một thành viên của Hội Dòng khi tham gia vào sứ vụ loan báo Tin Mừng, cùng chịu trách nhiệm và hưởng quyền lợi do việc tham gia của mình.

Truyền Thông Thái Hà