Chúa Nhật V Phục Sinh: Ý nghĩa cuộc đời là gì?

Thái Hà (28.04.2024) – “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 15,1-8)

“Chúa muốn gì trên bản thể của con, Chúa muốn gì trên cuộc sống của con…” Để viết được những lời bài hát đẹp đẽ này, hẳn là tác giả đã thao thức rất nhiều trong việc đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình, tìm kiếm thánh ý của Đấng Tạo Thành khi Người dựng nên ông. Và có lẽ, trong đời mình, chúng ta cũng không ít lần tự hỏi về điều tương tự.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ Thầy”. Trong lời mặc khải này, chúng ta có thể tìm thấy một sự gợi ý để giải gỡ ưu tư trên, rằng ý nghĩa cuộc đời mỗi người hệ tại ở việc tôn vinh Thiên Chúa – Đấng là nguồn hạnh phúc, vô biên, bằng cahcs làm cho đời mình sinh nhiều hoa trái và trở nên người môn đệ Đức Giêsu.

Hoa trái mà Đức Giêsu nói tới ở đây, không chỉ là con cái mà chúng ta sinh ra, nhưng trước hết, như Lời Chúa trong thư Galát, đó là hoa trái của Thần Khí, là đức ái triển nở trong mọi nhân đức. Những cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống này chỉ có ý nghĩa và được bảo toàn trong cuộc sống mai hậu khi người ta biết hướng những điều tốt đẹp đến cho người khác. Như vậy, ý nghĩa cuộc đời hệ tại ở chỗ chúng ta biết kiến tạo hạnh phúc và niềm vui cho tha nhân, và khi đó, chúng ta có Chúa trong tâm hồn mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết nhạy bén nhận ra những nhu cầu của anh chị em mình và trợ giúp con biết mau mắn, kiên tâm thực hiện những điều đó. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…