Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam – Lần thứ 2

Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2023, tại nhà nguyện Tu viện Sài Gòn, đã diễn ra thánh lễ Khai mạc kỳ họp Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Thánh lễ được chủ tế bởi cha Đaminh Nguyễn Đức Thông C.Ss.R., và với sự tham dự của 41 nghị viên đại diện cho hơn 350 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trong toàn Tỉnh Dòng Việt Việt Nam.

Sau thánh lễ khai mạc, vào lúc 8h00 cùng ngày, Công Hội Tỉnh đã diễn ra phiên họp đầu tiên, và kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày sắp tới.

Đây là kỳ họp thứ 2 của Công Hội Tỉnh nhiệm kỳ 2023-2026. Kỳ họp lần này tập trung vào việc tu chính một số điều trong Quy luật Tỉnh và bàn thảo một số công tác chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế đến Việt Nam (1925-2025).

Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Công Hội Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được diễn ra tốt đẹp.

Nguồn: dcct.org