Thánh lễ tạ ơn mừng tân chính xứ – Cha Gioan.B Mai Minh Mạnh, DCCT

Sáng nay 30/10/2023, vào lúc 9g30 tại Gx. Plơi R’Ngôl – Ama Drung đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn mừng việc bổ nhiệm chánh xứ của Cha GB. Mai Minh Mạnh, DCCT. Trước khi Thánh lễ tạ ơn bắt đầu, Cha quản hạt Ayun Pa, Gioan Nguyễn Đức Trường đã đọc quyết định thành lập giáo xứ Plơi R’Ngôl – Ama Drung và Giấy bổ nhiệm chánh xứ của Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum. Sau đó, quý Cha, quý Thầy trong hạt Ayun Pa và toàn thể anh chị em giáo dân vỗ tay chúc mừng Cha GB. Mai Minh Mạnh.
Cha GB. Mai Minh Mạnh, DCCT cám ơn sau Thánh lễ.
Thánh lễ được bắt đầu với sự chủ tế của Cha Bart. Nguyễn Đức Thịnh, bề trên cộng đoàn Cheo Reo. Ngài mời gọi tất cả mọi người dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì sự kiện quan trọng này. Cha tân chánh xứ GB. Mai Minh Mạnh công bố Lời Chúa, Tin Mừng Luca 13,10-17. Cha chủ tế Bartôlômêô chia sẻ Tin Mừng đoạn: “Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo : “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.” (cc. 10-13). Ngài nhắn nhủ cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ đang hiện diện, có thể giáo xứ chúng ta cũng có một thời gian đủ dài bị “tàn tật”. Không phải do quỷ làm, nhưng là thời gian thử thách, để đến nay chúng ta đã có một linh mục chánh xứ thực sự. Qua việc giới thiệu của Dòng Chúa Cứu Thế, việc bổ nhiệm của Đức Cha Aloisiô, Cha GB. Mai Minh Mạnh sẽ hiện diện ở đây trong trách nhiệm và bổn phận để chăm sóc đời sống thiêng liêng anh chị em. Vì thế, tôi cũng mời gọi anh chị em hãy hiệp nhất với nhau, để cùng với cha xứ của anh chị em phát triển giáo xứ Plơi R’Ngôl – Ama Drung này theo như ý Chúa muốn.

Được biết, quyết định thành lập Giáo xứ Plơi R’Ngôl – Ama Drung được ký từ năm 2021. Theo văn thư của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Gm. Gp. Kon Tum số 34/QĐ/’21/Tgmkt thì địa bàn giáo xứ bao gồm các xã: Ia Trok, Ia Mrơn, Ia Kđăm, Chư Mố, Ia Tul, Ia Broăi thuộc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Còn quyết định bổ nhiệm chánh xứ số 57/BN/’23/Tgmkt được ký ngày 18/10/2023.

Cuối Thánh lễ, Cha tân Chánh xứ Gioan Baotixita có đôi lời cảm ơn quý Cha, quý Thầy, trong Hạt Ayun Pa đã hiện diện cầu nguyện cho ngài và giáo xứ. Ngài cũng xin quý Cha, quý Thầy trợ giúp ngài để ngài có thể chu toàn việc bổn phận mà Chúa và Giáo Hội đã trao. Sau cùng, ngài cũng mời tất cả mọi người ở lại cùng chia sẻ với giáo xứ, với nhau bữa cơm huynh đệ.

Tạ ơn Thiên Chúa vì Giáo xứ Plơi R’Ngôl – Ama Drung đã chính thức có cha chánh xứ Gioan Baotixita. Được tách ra từ Gx. Bon Ama Djơng, địa bàn của giáo xứ mới khá lớn với số người Jrai đã theo Đạo khoảng hơn 2.000 giáo dân. Cánh đồng truyền giáo vẫn còn bao la, nguyện xin Chúa thương gìn giữ, trợ giúp các “thợ gặt” của Người.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, C.Ss.R