Tuần thường huấn của các Tu sĩ thuộc tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Gần 200 tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã tham dự tuần thường huấn thường niên.

Tuần thường huấn diễn ra từ Thứ Ba, 07.11 đến Thứ Sáu 10.11 tại Nhà chính của Tỉnh Dòng tại 38 Kỳ Đồng, quận 3, Tp.HCM.

Chủ đề của tuần thường huấn là ” Đời Sống Cộng Đoàn” với lời gợi ý từ lời của cha Rogerio Gomes, Bề Trên Tổng Quyền của Dòng ” Cộng đoàn lành mạnh là một cộng đoàn: anh em sống hạnh phúc, sứ mạng được hoàn thành tốt đẹp, có một viễn ảnh tích cực về tương lai và có chứng tá thừa sai”.

Trong tuần thường huấn, các chủ đề được triển khai: ” Biện phân cộng đoàn” do cha Giuse Lê Quang Chủng, Dòng Tên. ” Cộng đoàn cầu nguyện” do cha Giuse Đỗ Đình Tư, Phó Giám Tỉnh DCCT. ” Cộng đoàn nhân vị”, do cha Vinhson Phạm Cao Quý, Cố vấn Tỉnh Dòng. ” Cộng đoàn sống các lời khấn”, do cha Gioan B Nguyễn Thanh Bích, Cố vấn Tỉnh Dòng.

Trong kỳ thường huấn này, vào ngày Thứ Năm, 09.11 các tu sĩ cũng mừng 291 năm thành lập Nhà Dòng ( 09.11.1732 – 09.11.2023).

Thường huấn nghĩa là việc đào tạo hàng năm dành cho các tu sĩ trong Dòng. Việc thường huấn nhằm ôn lại, học hỏi, cập nhật, đào sâu một đề tài nào đó liên quan đến đời sống thánh hiến, đến Kinh Thánh, các giáo huấn của Giáo hội hay một đề tài liên quan đến việc mục vụ… Ngoài việc học tập, đây cũng là cơ hội để các tu sĩ trong Dòng đang làm việc khắp nơi gặp gỡ, chia sẻ trong tình huynh đệ với nhau.

Truyền Thông Thái Hà

Ảnh: Một số hình ảnh lấy từ cha Ngô Văn Phi