Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh: Thánh Thần – Đấng Soi Sáng

Thái Hà (08.05.2024) – Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. (Ga 16,12-15)

Trong Kinh Tin Kính công đồng Nicea, Hội Thánh dạy ta tuyên xưng rằng: “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống; Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.” Như vậy, Người cũng là Thiên Chúa và đồng bản thể với Chúa Cha và Chúa Con.

Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã gọi Chúa Thánh Thần là “Thần Khí sự thật”, vì Người là Đấng mang chân lý phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Người sẽ đến để soi sáng cho Giáo Hội, giúp Giáo Hội thấu hiểu rõ hơn về những giáo huấn ấy không phải là chân lý mới mẻ nào khác, đó là những điều đã được Đức Giêsu mặc khải khi còn ở với các môn đệ, nhưng vì khi ấy các môn đệ đã “không đủ sức để chịu nổi”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban thêm ơn khôn ngoan cho chúng con, để chúng con thêm thấu hiểu Lời Chúa dạy và nhờ đó được thêm yêu mến Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…