Chúa Nhật III Phục Sinh: Bữa tiệc chuẩn bị sẵn

Thái Hà (01.05.2022) – […] Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! ” Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn! ” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai? “, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết. (Ga 21,1-14)

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Phục Sinh hiện ra lần thứ ba với các tông đồ. Tâm hồn các ông chán nản và trở về với nghề cũ của mình là đánh cá. Nhưng suốt đêm, các ông không bắt được con nào. Nhưng chính Chúa Phục Sinh đã cho các ông một mẻ cá lạ lùng và đã chuẩn bị sẵn một bữa cho các ông. Thiên Chúa chuẩn bị sẵn cho con người một bữa ăn. Chúng ta thấy điều này trong Cựu ước. Thiên Chúa ban manna cho Israel làm lương thực, Ngài còn ban cho họ chim cút. Khi họ khát, Thiên Chúa đã cho nước chảy ra để họ uống ngay trong sa mạc. Ngày nay, Thiên Chúa vẫn chuẩn bị sẵn một bữa ăn thiếng liêng cho chúng ta đó là Bí tích Thánh Thể. Không còn phải là “cá” là “bánh” nữa mà là chính Thịt và Máu Đức Giêsu. Đọc đoạn Tin Mừng này, chugns ta cảm nghiệm rằng Thiên Chúa ở gần bên chúng ta, Ngài biết những nhu cầu của chúng ta và Ngài chuẩn bị sẵn cho chúng ta, nhất là những lương thực cần thiết cho chúng ta tiến về Quê Trời.

Cầu nguyện:  Lạy Cha, chúng con cảm ơn Cha đã luôn ở gần bên chúng con. Cha luôn quan tâm đến những nhu cầu của chúng con, nhất là những nhu cầu thiêng liêng. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Cha trong cuộc sống và xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận những của Cha ban để đủ sức tiến về Quê Trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.