Thứ Sáu Tuần VI Phục Sinh: Hãy nhìn bằng đức tin

Thái Hà (10.05.2024) – Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. (Ga 16,20-23)

Qua câu chuyện về người phụ nữ đau đớn sinh nở, nhưng lại nhận được niềm vui khôn tả khi thấy con mình chào đời. Đức Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn và Phục sinh của Người trong vinh quang.

Sau khi loan báo về sự ra đi của Người và lời hứa về một Đấng Bảo Trợ sẽ đến, Đức Giêsu tiếp tục an ủi các môn đệ rằng Người sẽ mau trở lại. Thật vậy, khi Đức Giêsu chịu khổ hình thập giá, những kẻ ghét Người sẽ được hả hê, còn các môn đệ sẽ phải đau buồn. Nhưng như Đức Giêsu đã nói, Người sẽ sớm trở lại, mang theo niềm vui và trao ban bình an cho các môn đệ, cho những ai đang trông chờ Người lại đến.

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy nhìn vào những biến cố trong cuộc sống với cái nhìn của con mắt đức tin. Chỉ qua đức tin, con người mới có thể tìm thấy được ý nghĩa cao cả của những biến cố xảy đến trong đời mình. Chỉ qua đức tin, chúng ta mới c thể tìm thấy được ý nghĩa của những hy sinh mà chúng ta đã phải chịu.

Cầu nguyện: Xin Chúa mở cho con đôi mắt đức tin, để con được thấy Chúa, để con được thấy con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…