Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh: Bình an cho các con

Thái Hà (22.05.2022)Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em, Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em”. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự ấy xảy ra. (Ga 14,23-29) 

Sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật thứ VI Mùa Phục Sinh hôm nay dạy chúng ta: trong cuộc sống thường ngày, chắc chắn chúng ta sẽ gặp không ít những khó khăn thử thách làm cho chúng ta mất đi sự bình an. Nhưng những khi đó, chúng ta hãy cứ vững tâm, vì Chúa Giêsu đã hứa ban bình an “đích thực” cho chúng ta.

Lãnh nhận bình an mà Chúa Giêsu ban tặng không đồng nghĩa với việc sẽ không còn giông ba bão tố, nhưng là dù trong bão tố phong ba, ta không đơn độc một mình, vì bởi lẽ, Người sẽ cùng ta đối diện với chúng. Vâng, khi có Chúa ở cùng, chúng ta chẳng sợ gì nguy khốn, khó khăn hay thử thách. Trái lại, đó còn là cơ hội để minh chứng cho tình yêu và sự trung tín của chúng ta dành cho Người.

Vấn đề đặt ra là, ta có cần sự bình an đích thực ấy không, hay ta mong ước sự bình an mà thế gian ban tặng? Khi đối diện với khó khăn thử thách trong cuộc đời, ta mong được cùng Chúa đồng hành, được Người soi đường dẫn bước, hay ta mong chờ sự trợ giúp của thế gian?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, thử thách như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn mãi một lòng tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.