Chúa Nhật

Của cải và hạnh phúc: một cơ may bị đánh mất

CỦA CẢI VÀ HẠNH PHÚC: MỘT CƠ MAY BỊ ĐÁNH MẤT (Mc 10, 17-30) Hôm nay Thánh Máccô tường thuật cuộc GẶP GỠ rồi CHIA TAY của anh thanh niên giầu có với Chúa Giêsu (Mc 10, 17-27). Anh thanh niên kia có những cái đáng khen. Vì, trước nhất, …

Xem thêm

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: Để được giàu có gấp trăm lần

Thái Hà (10.10.2021) – Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? ” Đức Giê-su đáp: “Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có …

Xem thêm

Chúa Nhật XXVII Thường Niên: Sống chung thủy

Thái Hà (03.10.2021) – Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp: “ Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?” Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho …

Xem thêm

Chúa Nhật XXVI Thường Niên: Làm cớ

Thái Hà (26.09.2021) – Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà …

Xem thêm

Chúa Nhật XXIV Thường Niên: Đức Giêsu là ai

Thái Hà (12.09.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, …

Xem thêm

Chúa Nhật XXII Thường Niên: Tinh thần của lề luật

Thái Hà (29.08.2021) – Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Lên Trời_Lễ Trọng: Lòng tin vững mạnh

Thái Hà (15.08.2021) – Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên: Vững vàng tin tưởng

Thái Hà (08.08.2021) – Khi ấy, người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói: “Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ …

Xem thêm

Suy niệm về ngày lễ Chúa Cứu Thế

Chúa nhật thứ 3 của tháng 7 là ngày Giáo Hội mừng lễ Chúa Cứu Thế, thánh danh của tu hội chúng tôi. Quả thật Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhờ Ngài và trong Ngài, chúng ta được cứu khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Chúng ta …

Xem thêm

Chúa Nhật XVI Thường Niên: Lòng bao dung

Thái Hà (18.07.2021) – Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy …

Xem thêm