Chúa Nhật

Chúa Nhật XIX Thường Niên: Vững vàng tin tưởng

Thái Hà (08.08.2020) – … Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông …

Xem thêm

Chúa Nhật XVIII Thường Niên: Lòng thương xót

Thái Hà (02.08.2020) – Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, …

Xem thêm

Lễ Chúa Cứu Thế (Chúa Nhật thứ ba trong Tháng Bảy)

Ga. 3, 13-18.21 CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU THẾ Mỗi lần cử hành Lễ Chúa Cứu Thế, một thánh lễ được Nhà Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới mừng một cách hết sức trọng thể vào ngày Chúa Nhật thứ ba trong tháng bảy. Tôi vẫn như có một …

Xem thêm

Chúa Nhật XV Thường Niên: Sức mạnh của lời

Thái Hà (12.07.2020) –   Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ …

Xem thêm