Chúa Nhật

Ăn gì hôm nay?

Cái ăn bắt con người quay quắt với nỗi lo suốt cuộc đời phải đi tìm kiếm cái gì để ăn. Nó thôi thúc, hướng dẫn và khống chế người ta thỏa mãn, đáp ứng cho nó trước khi làm bất cứ việc gì. Nó định nghĩa và đánh giá …

Xem thêm