Chúa Nhật Tuần V Thường Niên: Khao khát nghe Lời

Thái Hà (06.02.2022) – Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Đức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Gienêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần ờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giật lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simôn rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simôn thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách […] (Lc 5,1-11)

Qua mọi thời, khát vọng hướng đến Đấng Tối Cao, khát vọng được lắng nghe Lời Thiên Chúa luôn có nơi con người. Bởi đâu đám đông dân chúng lại đổ xô đến với Đức Giêsu để lắng nghe lời Người? Phải chăng những lời ấy có sức biến đổi họ, có khả năng đem đến cho họ niềm vui và sự bình an? Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Nguyên nhân sâu xa chính là vì, khi xưa, Lời Thiên Chúa được nói qua các ngôn sứ, nhưng nay, Lời Thiên Chúa được vang lên nơi chính môi miệng của Con Một của Ngài, Đấng luôn ở trong cung lòng Chúa Cha, và thấu hiểu thánh ý Chúa Cha. Vì lẽ ấy mà lời của Chúa Giêsu cũng chính là lời của Thiên Chúa, lời đầy quyền năng, có thể đụng chạm đến con tim và biến đổi tâm hồn của những ai thành tâm lắng nghe lời Ngài. Vậy còn tôi? Tôi đã khát khao nghe Lời Chúa như thế nào? Tôi có muốn để cho Lời Chúa đụng chạm và biến đổi tâm hồn tôi?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày chúng con vẫn suy niệm Lời chúa, để được hiểu biết Chúa nhiều hơn, nhưng trong thực tế chúng con vẫn chưa sống Lời Chúa dạy, xin giúp chúng con thực hành Lời Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.