Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia Thất: Lo việc bổn phận

Thái Hà (26.12.2021) – Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế. Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con”. Người thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm con. Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư”. Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.

Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nazareth, và Người vâng phục hai ông bà. Maria, mẹ Người, ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêus thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta. (Lc 2,41-52)

Thán sử Luca tường thuật việc cha mẹ của Chúa Giêsu đi tìm Người. Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy Đức Giêus cũng được chính cha mẹ trần thế chăm lo đi tìm khi không gặp. Thánh Giuse và Mẹ Maria đã thật sự lo lắng đi tìm con. Sự lo lắng ngày đến từ trách nhiệm của bậc làm cha mẹ đối với con cái, là những người đã dưỡng dục chăm sóc cho Đức Giêsu, qua biến cố ở lại đền thờ, Đức Giêsu cũng cho ta thấy chính Người còn có một trách nhiệm với Thiên Chúa. Trong gia đình, những bậc làm cha làm mẹ có trách nhiệm với gia đình và con cái của mình, họ luôn làm việc để con cái họ được đầy đủ. Nhưng ngoài vật chất, những bậc làm cha mẹ cũng cần dạy dỗ con cái mình nên người tốt, và trở thành người giáo dân tốt. Những người làm con cũng phải chó trách nhiệm chăm lo, vâng lời cha mẹ của mình để các ngài vui lòng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin Chúa nâng đỡ gia đình chúng con trước những thử thác và nguy hiểm, để gia đình chúng con thực sự trở thành tổ ấm, và là môi trường để xây dựng nên những người tín hữu, người công dân tốt. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.