Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên: Nghi ngờ

Thái Hà (30.01.2022) – Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Ðức Giêsu lên tiếng nói trong hội đường Nadarét rằng: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.” Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Người nói với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Caphácnaum, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!” Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: thiếu gì bà goá ở trong nước Ítraen vào thời ông Êlia, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nuớc phải đói kém dữ dội, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xarépta miền Xiđon. Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ítraen vào thời ngôn sứ Êlisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Naaman, người xứ Xyria thôi.”

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi – họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. (Lc 4,21-30)

Trang Tin Mừng giúp ta nhận ra thái độ của dân chúng tại nơi Chúa Giêsu được sinh ra. Họ thán phục, họ ngạc nhiên về những điều thối ra từ môi miệng của Người. Thế nhưng, họ đã không tin vào Người. Họ không đón nhận Người. Bởi lẽ, họ biết ông Giêsu đó là ai. Họ nói “Người này không phải con ông Giuse sao?” Với thái độ này, dân chúng đã bỏ qua một cơ hội để có Chúa ở cùng bởi “cái biết” đầy giới hạn của họ về Người. Từ hình ảnh này, một câu hỏi được đặt ra cho mỗi chúng ta, những người Kitô hữu bước theo Chúa: Tôi có thực sự biết Chúa không? Những kiến thức mà tôi biết về Chúa có giúp cho tôi gặp Người chăng?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con; nhờ đó, chúng con có thể nhận ra và đón nhận Chúa vào cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.