Chúa Nhật

Tin – Cậy- Mến đón chờ Chúa đến

VRNs (22.12.20114) – Sài Gòn- Suy niệm Tin Mừng ngày 22.12, Lc 1, 46-56 Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ…

Xem thêm

ĐTC: Giáo hội là người mẹ chứ không phải con buôn

VRNs (20.12.20114) – theo news.va- Hôm thứ 6, 19.12, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng có nhiều trường hợp ‘vô sinh’ trong Giáo hội và nơi dân Thiên Chúa, một loại vô sinh xuất phát từ quyền lực và sự ích kỷ. Giáo hội là một người mẹ chứ không phải là một con buôn. Đó là những…

Xem thêm

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B (2 Sm 7,1-5.6b-12.14a.16 ; Rm 16,25-27 ; Lc 1,26-38)

I. HỌC LỜI CHÚA  1. TIN MỪNG: Lc 1,26-38. (c 26) Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, (c 27) gặp một Trinh Nữ đã đính hôn với một người tên là Giu-se, thuộc nhà Đa-vít, Trinh Nữ ấy tên…

Xem thêm

ĐTC: Ơn cứu độ cho ai biết khiêm tốn và tin tưởng vào Chúa

VRNs (17.12.2014) -Sài Gòn-  theo news.va-Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho “những tâm hồn biết sám hối”, còn ai không biết tin tưởng nơi Ngài thì án phạt sẽ giáng xuống trên mình. Đó là nội dung chính bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ sáng 16.12 tại nguyện đường Santa Marta. Lòng…

Xem thêm

“Một người kia có hai con trai” (16.12.2014 – Thứ ba, sau Chúa Nhật III Mùa Vọng)

“Một người kia có hai con trai” (Mt 21, 28-32) Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kì mục trong dân rằng: 28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”29 Nó đáp: “Con…

Xem thêm

ĐTC: sự cứng nhắc là dấu hiệu của một tâm hồn yếu nhược

VRNs (16.12.2014) –Sài Gòn- theo news.va- Các Tư Tế và Luật sĩ đã đặt vấn đề với Chúa Giê-su là Ngài dùng quyền gì để làm các điều ấy, được kể lại trong Tin Mừng (x. Mt 21, 23-27) là chủ đề chính bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng thứ hai…

Xem thêm

Tại Sao Gọi Là Lời Khuyên Phúc Âm?

Khi bàn về đời sống tận hiến, người ta thường nói đến ba lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, khó nghèo, vâng lời. Tại sao gọi đó là ba lời khuyên Phúc âm? Phúc âm chỉ có ba lời khuyên thôi hay sao? Chúng ta nên phân biệt hai vấn đề. Thứ nhất: lời khuyên…

Xem thêm

Thứ tư tuần II Mùa Vọng: Hãy mang lấy ách của ta

THỨ TƯ HÃY MANG “ÁCH” VÀ “GÁNH” CỦA ĐỨC GIÊSU (Is 40, 25-31; Mt 11,28-30) “Anh em hãy mang lấy ách của tôi …”. Đây là lối nói ẩn dụ, nói bóng để diễn tả rằng: chúng ta tin và theo ai thì chúng ta gọi họ bằng thầy, và lẽ đương nhiên phải tuân…

Xem thêm

Thứ 6 tuần II Mùa Vọng: Tại Sao?

THỨ SÁU TẠI SAO…? (Is 48, 17-19; Mt 11,16-19) Tin Mừng hôm nay tiếp diễn bài Tin Mừng hôm qua. Hôm qua, Đức Giêsu khen ngợi sự xuất hiện và vai trò cũng như sứ mạng của thánh Gioan Tẩy Giả, thì hôm nay, Ngài khiển trách nặng nề đối với các vị lãnh đạo…

Xem thêm

“Ai có tai thì nghe” (11.12.2014 – Thứ năm, sau Chúa Nhật II Mùa Vọng)

“Ai có tai thì nghe” (Mt 11, 11-15)  < 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến…

Xem thêm