Chúa Nhật IV Mùa Vọng: “Maria trỗi dậy, vội vã ra đi.”

Thái Hà (19.12.2021) – Ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên trên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của bà Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện.” (Lc 1,38-45)

Đức Maria vội vã lên đường. Sự vội vã của Đức Maria cho thấy đây là tinh thần của một người con có Chúa nhưng không giữ cho riêng mình, trái lại Đức Maria được thôi thúc mau mắn đem Chúa đến cho người khác. Sự xuất hiện của Đức Maria làm cho bà Elisabeth được tràn đầy Thánh Thần. Biến cố này đã làm nổi lên hai đặc trưng là đức tin và sự trao ban phục vụ. Như thế, bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Maria luôn hiện diện trong mầu nhiệm Chúa Kitô vì được “đầy ơn phúc” nhờ “đức tin”. Đức Maria chia sẻ vào mầu nhiềm này tất cả cuộc đời trần thế của mình, đồng thời một cách âm thầm, Mẹ làm cho mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện nơi con người chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một khi phải chọn lựa điều gì hay dấn thân cộng tác vào công trình của Chúa thì chúng con luôn biết noi gương của Mẹ Maria: tin tưởng và trung thành tuyệt đối vào Chúa, để niềm vui và ơn cứu độ của Chúa lan tỏa cho hết những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.