Chúa Nhật VII Thường Niên: Các con hãy ở nhân từ

Thái Hà (20.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “[…] Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con, người ta sẽ lấy dầu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”. (Lc 6,27-38)

Hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ một bài học về đời sống cộng đoàn, đó là lòng thương xót và sự tha thứ, giúp họ sống xứng hợp với ơn gọi theo Chúa.

Trước hết, Chúa Giêsu đã tỏ lộ dung mạo của Thiên Chúa là Đấng Thương Xót, và Người chính là khuôn mẫu tuyệt hảo của một tình yêu đi bước trước để tha thứ cho con người. Cụ thể, nơi Bí tích Hòa Giải, chính chúng ta được đón nhận trước ơn tha thứ từ Thiên Chúa; nơi Thánh Thể, chúng ta được Thiên Chúa trao ban chính Mình Ngài làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng chúng ta. Hơn nữa, Ngài mời gọi mỗi người cảm nghiệm dung mạo xót thương ấy cách sâu xa và biểu lộ chúng trong tương quan với tha nhân, qua hành động: cảm thông, tha thứ, và quảng đại chia sẻ với mọi người trong gia đình, giáo xứ và xã hội.

Như vậy, cử chỉ yêu thương và tha thứ trong đời sống cộng đoàn đức tin, được kín múc từ nguồn ân sủng Thiên Chúa nơi Bí tích Thánh Thể và Hòa Giải, giúp mỗi tín hữu cải thiện và làm mới lại các mối tương quan, trở nên hiệp nhất với nhau trong đức tin và cuộc sống hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết gắn bó mật thiết hơn với Chúa, để chúng con luôn sống quảng đại nhân từ hơn với anh chị em xung quanh con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.