Chúa Nhật II Thường Niên: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”

Thái Hà (16.01.2022) – Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”. Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”. (Ga 2,1-12)

Tiệc cưới diễn tả một tình yêu được liên kết và đó cũng là dấu chỉ của niềm vui. Thế nhưng, tiệc cưới tại Cana đang phải đối diện với những khó khăn là nhân tố gây khủng hoảng cho đời sống hôn nhân. Sự có mặ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong tiệc cưới làm tan biến đi khó khăn bằng sự quan tâm và phép lạ hóa nước thành rượu của Chúa và Mẹ Maria. Như tiệc cưới Cana xưa, ngày hôm nay chúng ta cũng rất cần đến sự hiện diện của các Đấng trong gia đình mình. Vì chúng ta biết rõ, chỉ có các Ngài mới đem đến và giữ dìn niềm vui cho gia đình chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, gia đình của chúng con cũng đang thiếu thốn, rất cần đến tình yêu và niềm vui nơi Chúa. Dù giờ của Chúa chưa tới, nhưng vì lòng xót thương, xin hãy đoái thương mà đong đầy chính Chúa trong gia đình chúng con, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.