Chúa Nhật Lễ Hiển Linh: Đi theo ngôi sao phương Đông

Thái Hà (02.01.2021) – Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở đông phương, và chúng tôi nhận thấy ngôi sao của Người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”. (Mt 2,1-12)

Ngôi sao ở phương Đông đã cho các nhà chiêm tinh một dấu lạ về vị Vua mới sinh. Dựa trên điềm lạ đó, các vị chiêm tinh phương Đông đã quyết định đến để tìm hiểu về một vĩ nhân sắp ra đời. Dấu lạ này đã thúc đẩy họ thực hiện một cuộc hành trình đầy gian nguy. Trên hết, họ hướng đến một cuộc lữ hành của đức tin, họ đã tin khi thấy một vị Vua mới sinh nằm trong máng cỏ. Cuộc sống của người Kitô hữu hôm nay cũng cần có những cuộc hành trình của đức tin. Hành trình này thật dài và đầy thử thách. Chính những thử thách này là phương thế để họ được biến đổi và xác tín hơn niềm tin của mình vào Chúa.

Cầu nguyện: Con đường của đức tin đòi buộc chúng ta phải trải qua nhiều thử thách, nhưng những thử thách đó là để chúng ta tin tưởng Chúa hơn. Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận thử thách hằng ngày để con nhận ra Cháu trong những biến cố cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.