Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa: Con đẹp lòng Cha

Thái Hà (09.01.2022) – Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Đấng Kitô không”. Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa”. Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. (Lc 1,15-16.21-22)

Sự khiêm hạ đi đến tự hủy của Ngôi Hai Thiên Chúa cho ta thấy mầu nhiệm cứu chuộc được thực hiện nơi Chúa Giêsu làm đẹp lòng Chúa Cha đến mức hoàn hảo. Đến nỗi Chúa Cha phải lên tiếng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta được nhận làm nghĩa tử qua Phép Rửa mang ơn tái sinh. Trong thân phận là con, chúng ta được mời gọi sống rập khuôn theo hình ảnh của Người Con Yêu Dấu. Người Con đó đã phục tùng và vâng lời cho đến chết trên thập giá để tỏ lộ tình yêu của Chúa Cha cho nhân loại. Bắt chước Người, chúng ta được mời gọi sống tình yêu đó qua đời sống dấn thân phục vụ cho mọi người. Nhờ ơn của Bí tích Rửa Tội nơi mình, chúng ta được mời gọi dấn thân cho nhau, để làm cho mọi người được trở nên con Thiên Chúa như chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng tụng Cha đã ban chúa Giêsu, vống là Người Con Yêu Dấu của Cha, để nhờ sự hiến thân tự hủy của Người trên thập giá mà chúng con được phục hồi làm con Cha. Xin cho chúng con vì muốn nên giống Người mà biến đổi đời sống mình. Từ đó, với những nỗ lực nhỏ bé, chúng con cộng tác với Chúa, để làm cho vinh quang Vương Quốc Cha thêm rạng ngời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.