Chúa Nhật

Vị vua trên Thập Giá

Năm Phụng Vụ mở đầu bằng mầu nhiệm Nhập Thể và kết thúc bằng vương quyền viên mãn của Đức Kitô. Đặt lễ Chúa Kitô Vua trong Chúa nhật cuối cùng Năm Phụng Vụ, Giáo Hội nhắc nhở rằng, Đức Kitô chính là Vua của vũ trụ, Ngài là Chủ …

Xem thêm