Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay: Ăn năn hối cải

Thái Hà (20.03.2022) – Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”. (Lc 13.1-9)

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, từ bi và nhân hậu. Người luôn nhắc nhở: “nếu các người không ăn năn hối cải”. Đây là lời mời gọi, một thông điệp gửi đến tất cả mỗi người, mỗi cá nhân hãy can đảm hoán cả từ nội tâm, chứ không phải từ bên ngoài môi miệng (Mt 15,8). Thiên Chúa luôn bên cạnh những con người yếu đuối, tội lỗi, vì Thiên Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài yêu thương một cách đặc biệt những ai biết ăn năn sám hối trở về. Nếu chúng ta muốn nên trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài yêu thương một cách đặc biệt những ai biết ăn năn sám hối trở về. Nếu chúng ta muôn nên trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa, hãy ăn năn, hối hận mà trở về với Thiên Chúa; hãy tránh xa các dịp tội, đừng xét đoán người khác; háy xét chính mình, vì chúng ta cu cũng là những kẻ tội lỗi, không có tư cách để phán xét ai, chỉ có Thiên Chúa là Đấng thẩm phán công minh mới co quyền phán xét.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thật lòng ăn năn sám hối từ tận nơi thẳm sâu tâm hồn của chúng con. Để rồi con nhận ra tội lỗi hằng xúc phạm đến Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Lời Chúa là cuộc sống.