Chúa Nhật IV Phục Sinh: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”

Thái Hà (08.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”. (Ga 10,27-30)

Qua đoạn Lời chua ngày hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy Người là vị Mục Tử đáng mọi “đàn chiên” ong ước bởi đã được chính Đức Kitô chuộc về bằng Máu của Người. Thế nên, chỉ có Đức Kitô mới có thể đảm bảo cho đàn chiên không bị hư mất.

Vì quả thật, là Thiên Chúa, Đức Kitô ban cho đàn chiên được sống đời đời; là Mục Tử, Người hy sinh tính mạng cho đoàn chiên để nhờ Cuộc Vượt Qua của Người, không ai có thể cướp lấy đàn chiên từ tay Người.

Chúng ta có tự hào vì thuộc về đàn chiên của Đức Kitô? Điều gì đang khiến chúng ta muốn rời khỏi đàn chiên của Đức Kitô?

Cầu nguyện: Lạy Cha, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con vị Mục Tử nhân lành là Đức Kitô. Xin cho chúng con được mãi thuộc trọn về đàn chiên của Người. Xin đưgf để điều gì khiến chúng con ra khỏi đàn chiên của Người – Vị Mục Tử duy nhất có thể dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.