Chúa Nhật

Chúa Nhật III Thường Niên: Niềm hy vọng Kitô giáo

Thái Hà (27.01.2019) – Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ Lời Chúa truyền lại …

Xem thêm