Chúa Nhật XXIX Thường Niên: Bổn phận đối với Chúa và xã hội

Thái Hà (22.10.2023) – Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì Thầy không tây vị người nào. Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ thế nào: Có được phép nộp thuế cho Cêsarê hay không?”

Chúa Giêsu thừa hiểu ác ý của họ, nên nói: “Bọn người giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế”. Họ đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa Giêsu hỏi họ: “Hình tượng và danh hiệu này là của ai?” Họ thưa rằng: “Của Cêsarê”. Bấy giờ Người bảo họ rằng: “Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy trả cho Thiên Chúa”. (Mt 22,15-21)

Trong Tin Mừng hôm nay, những người Pharisêu chất vấn Đức Giêsu với dụng ý gài bẫy để ám hại Người. Câu trả lời của Đức Giêsu như khai sáng cho người nghe phân biệt rõ ràng, một bên là quyền của Thiên Chúa gọi là thần quyền, và một bên là thế quyền. Người không thỏa hiệp hay chống đối, nhưng xác quyết quyền tối thượng của Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa quyền năng là chủ thể của vạn vật.

Con người cần phân biệt đâu là trách nhiệm đối với xã hội và bổn phận đối với Thiên Chúa. Nộp thuế cho Xadê là trách nhiệm của một công dân trong nước, nhưng không vì thế mà Xêda cao trọng hơn Thiên Chúa. Bổn phận đối với Thiên Chúa là những lối sống ngay chính trong đời sống hằng ngày. Như vậy, trình thuật như nhắc cho chúng ta biết cách ứng xử khôn ngoan khi đối mặt với thế quyền.

Cho đến nay, mọi người vẫn lẫn lộn hai thứ quyền đó: niềm tin tôn giáo với trách nhiệm công dân, thế quyền với thần quyền. Đừng quên rằng, thế quyền chỉ nên tốt khi hướng con người đến các giá trị chân – thiện – mỹ, và không đối nghịch với thần quyền về các giá trị luân lý. Một thế quyền tốt đẹp như thế sẽ giúp các công dân đạt tới đời sống hạnh phúc của họ. Với người Kitô hữu, trên hết họ cần biết để Chúa hướng dẫn cuộc sống bằng việc làm theo thánh ý Người, vì tất cả những gì họ đang thừa hưởng đều đến từ Thiên Chúa và đều do tình yêu của Người trao ban.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn đặt Chúa làm trung tâm đời sống mình để biết cách biện phân trong những trạng huống cụ thể của cuộc sống phức tạp hôm nay. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…