Chúa Nhật XXVIII Thường Niên: Nước Trời

Thái Hà (15.10.2023) – Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: “Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! “Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.” Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: “Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? ” Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: “Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.” (Mt 22,1-14)

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tất cả chúng ta đều đang đi về Giêrusalem trên Trời, ngày hạnh phúc là ngày chúng ta sẽ được thấy dung nhan Thiên Chúa, và được ở mãi trong tình yêu của Người”.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã dùng dụ ngôn Tiệc Cưới mà diễn tả thực tại Nước Trời. Chính nhờ lòng độ lượng của Thiên Chúa, tất cả mọi người đều được mời vào bàn tiệc để thông hiệp và chia vui.

Bước vào không gian thiêng liêng và thánh thiện của tiệc cưới đòi buộc người tham dự phải mặc lấy y phục là sự thánh thiện nguyên tuyền. Không thể đem hành lý phàm tục vào địa hạt thiêng thánh. Mọi tàn tích của tội sẽ phải gột rửa nếu không sẽ chẳng phù hợp với khung cảnh của buổi tiệc Nước Trời.

Vào Nước Trời là được tham dự một bữa tiệc hoan hỷ của Thiên Chúa. Đón nhận hay từ chối lời mời ấy là do sự tự do lựa chọn của con người. Đồng thời, con người cũng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Một khi chọn lựa, người ta cần phải đáp ứng những đòi hỏi, bởi Nước Trời không phỉa là nơi mà người ta muốn vào ra tùy thích.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, thật vinh dự cho con khi được Chúa mời gọi vào Bàn Tiệc Nước Trời. Xin cho con biết chuẩn bị tâm hồn để xứng đáng lãnh nhận hồng ân Chúa ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…