Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Bình an cho các con

Thái Hà (05.06.2022) – Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,19-23)

“Bình an cho các con”, một lời chào chúc của Đức Giêsu đối với các môn đệ khi các ông đang hoang mang và lo sợ. Các môn đệ chỉ cảm nhận được sự bình an khi các ông thấy những dấu chứng và xác tín sự sống lại của Thầy mình. Khi đón nhận sự bình an cũng là lúc các môn đệ được tràn đầy Thánh Thần do bởi Thầy Giêsu trao ban. Chúa Thánh Thần đã trợ giúp cho các môn đệ để  các ông có thể thực hiện sứ vụ mà Thầy Giêsu trao phó. Chúa Thánh Thần đã khơi lên trong lòng các môn đệ một niềm vui mãnh liệt. Niềm vui ấy đã thúc đẩy các môn đệ mạnh dạn loan báo Tin Mừng cho anh chị em mình. Qua đó, chúng ta nhận thấy rằng mỗi khi ta đối diện và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nhờ ơn Thiên Chúa trợ giúp, thì đó cũng là lúc Thánh Thần càng hoạt động để ta có thể chia sẻ niềm tin ấy cho những người anh chị em cũng đang trong hoàn cảnh giống mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đổ tràn muôn ơn xuống trên chúng con, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa khôn ngoan, ngọn lửa can đảm. Nhờ đó chúng con nói lên cho thế giới này biết rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và vẫn luôn ban “bình an cho các con”. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.