Chúa nhật Lễ Chúa Chiên Lành: Mục tử nhân lành

Thái Hà (21.04.2024) – Khi ấy, Chúa Giê-su phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”. (Ga 10,11-18)

Hình ảnh đàn chiên và người chăn chiên là hình ảnh quen thuộc đối với dân Israel. Hình ảnh này cho thấy lối sống, văn hóa của những người sống ở vùng đất nơi đó. Chính vì thế, Đức Giêsu cũng đã lấy hình ảnh người chăn chiên để nói về chính Người: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”.

Như vậy, Đức Giêsu đã cho thấy bản chất của một người mục tử tốt là như thế nào. Người mục tử tốt chính là người sống hết mình chăm sóc, bảo vệ cho đàn chiên cho dẫu phải đương đầu với những khó khăn, nguy hiểm. Bên cạnh đó, người mục tử tốt còn là người biết rõ từng con chiên trong đàn và còn đưa cả những chiên khác về cùng một đàn, để tất cả đều được sống dồi dào.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta đều là chiên thuộc đàn của mục Tử nhân lành là Đức Giêsu. Chính Người luôn chăm sóc và bảo vệ cho từng người một; và cũng chính Người đã hy sinh mạng sống cho từng người chúng ta để chúng ta được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Nhật hôm nay, còn được gọi là lễ “Chúa Chiên Lành”, được cử hành để cầu nguyện đặc biệt cho ơn thiên triệu. Cầu nguyện cho nhiều bạn trẻ, dám can đảm dấn thân bắt chước theo gương của Người Mục Tử Nhân Lành, để phục vụ đàn chiên trong Hội Thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa luôn nâng đõe những người đang sống trong đời sống dâng hiến để phụng sự Chúa và tha nhân; đặc biệt những người đang thực thi nhiệm vụ của người mục tử. Xin Chúa thêm sức cho họ để họ luôn hành động và sống hết mình với đàn chiên mà Chúa đã giao phó. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…