Chúa Nhật VI Phục Sinh: Yêu như Thầy đã yêu


“Cha đã yêu mến Thầy thể nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương  của người đã hy sinh tính mạng vì  bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. […] Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.”

YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU

Câu chuyện “10 năm cõng bạn đến trường” của Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu được ví như “cổ tích giữa đời thường”. Từ khi sinh ra, Tất Minh đã chào đời với hai chân bị liệt, tay phải không thể cử động. Thương bạn phải chịu nhiều bất hạnh, Minh Hiếu đã tình nguyện trở thành “đôi chân” của bạn, ngày ngày cõng  bạn đến trường suốt 10 năm học. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng dạy các môn đệ bài học yêu thương và hy sinh vì người khác như yêu chính mình.

Đức Giêsu đã long trọng khẳng định rằng các môn đệ không phải là tôi tớ, nhưng chính là bạn hữu của Người. Thật là một niềm vinh dự lớn lao cho các môn đệ vì được trở nên ngang hàng với Con Thiên Chúa. Mà điều kiện để luôn được ở trong tình nghĩa với Thiên Chúa đó là “giữ các điều răn của Thầy”. Và điều răn đó chính là “yêu thương nhau” như cách mà Người đã yêu thương các môn đệ, đó là yêu thương cách vô vị lợi, yêu không chỉ bằng những lời quan tâm, động viên, nhưng là yêu đến độ có thể hy sinh mạ sống vì bạn hữu mình.

Ngày nay, có nhiều người chỉ giữ đạo ở mức tối thiểu, xem việc đi lễ là việc bổn phận đòi buộc mà quên rằng: Chúa muốn chúng ta trở thành bạn hữu nghĩa thiết của Người bằng cách sống yêu mến, hơn là thờ phượng Người như một công việc bổn phận đòi buộc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ghi khắc Lời Ngài dạy mà sống chan hòa, yêu thương giữa cuộc đời này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…