Chúa Nhật X Thường Niên: Anh em với Chúa

Thái Hà (09.06.2024) – Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: “Ngài mất trí”. Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ nói: “Người bị thần ô uế ám”. Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?” Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. (Mc 3,20-35)

Trong bài hát Cầu cho cha mẹ, nhạc sĩ Phanxicô viết: “Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà”. Quả là nhà, gia đình chó những niềm vui, những cái phúc mà không đâu bằng.

Khi nói: “ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi”, Đức Giêsu cho thấy Mẹ Maria không chỉ là Mẹ của Người theo huyết nhục mà ẹ còn yêu mến Người biết bao. Lòng yêu mến đón Mẹ đã bày tỏ ngay từ đầu khi dấn thân dâng mình cho Chúa và kéo dài suốt chặng đường thập giá cùng với Con của Mẹ. Lòng yêu mến đó cùng với ân sủng của Chúa đã giúp Mẹ can đảm nói tiếng xin vâng, đón nhận thánh ý Chúa Cha.

Chúng ta chỉ là những người vô danh, bất xứng được Đức Giêsu nhận làm anh em, thì một trong những cái phúc là được Người đồng hành, nâng đỡ để can đảm xin vâng với thánh ý Chúa. Đó thật là cái phúc mà những người yêu mến Chúa nhận lãnh được.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết ra công xây dựng bề dạy nghĩa tình với Chúa. Nơi đó chúng con sống hạnh phúc ngay trong cuộc sống trên trần gian này, và nhất là trở nên anh em, trở nên người thân với Chúa trong gia đình Thiên quốc mai sau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…