Chúa Nhật

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Bình an đích thực

Thái Hà (23.05.2021) –  Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và …

Xem thêm

Chúa Thánh Thần tác động siêu nhiên

 “Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, làm cho chúng ta khao khát Thiên Chúa, lấy sự thật tâm linh và làm cho chúng ta có thể hiểu biết.” (Billy Graham) Chúa Thánh Thần là một phần đẹp đẽ và mạnh mẽ của Đấng là Thiên Chúa. …

Xem thêm

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên: Niềm hy vọng vĩnh cửu

Thái Hà (15.05.2021) – Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ …

Xem thêm

Chúa Nhật V Phục Sinh: Kết hiệp với Chúa

Thái Hà (02.05.2021) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho …

Xem thêm

Hai cộng hai bằng năm? Bài giảng của Đức cha Pablo Virgilio David, Philippine

 Bài giảng cho Thứ Tư của Tuần Thứ 4 Phục Sinh, ngày 28 tháng 4 năm 2021, Gioan12: 44-50 (bài giảng của Đức Cha Pablo Virgilio David, Phillipine) Tin Mừng hôm nay làm tôi nhớ đến một video trên Youtube có tựa đề “Hai cộng hai bằng năm”. Nó …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành: Mục tử nhân lành

Thái Hà (25.04.2021) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy …

Xem thêm

Chúa Nhật II Phục Sinh Kính Lòng Chúa Thương Xót: Bình an của Chúa Phục Sinh

 Thái Hà (11.04.2021) – Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” Nói xong, Người cho các ông …

Xem thêm

Chúa Nhật Phục Sinh: Niềm tin phục sinh

Thái Hà (04.01.2021) – Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem …

Xem thêm

Yêu mến Thánh Giá (Suy niệm của Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá)

 Chúng ta nghe nhiều lần rằng Thánh Gioan Thánh Giá không muốn gì cho mình ngoài việc phải chịu đựng và bị khinh thường. Chúng ta muốn biết lý do của việc yêu mến đau khổ này. Đó có phải là sự hồi tưởng yêu thương về con đường …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Lá: Xin vâng như ý Cha

Thái Hà (28.03.2021) – Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Giếtsêmani. Người nói với các ông: “Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện”. Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng …

Xem thêm