Chúa Nhật III Mùa Vọng: Ơn gọi và sứ mạng của Kitô hữu

Thái Hà (17.12.2023) – Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”. Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Ðức Chúa đi, như ngôn sứ Isaia đã nói”. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pharisêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Ðấng Kitô, cũng không phải là ông Êlia hay vị ngôn sứ?” Ông Gioan trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi ông Gioan làm phép rửa. (Ga 1,6-8.19-28)

Qua Bí tích Thanh Tẩy và Bí tích Thêm Sức, chúng ta được trao phó ơn gọi và sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng, loan báo Đấng Cứu Thế cho người khác. Cuộc đời và sứ mạng của Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta xét duyệt lại căn tính của mình, cách đặc biệt là trong Mùa Vọng này.

Căn tính của người Kitô hữu không phải nằm ở tấm thẻ căn cước chứng minh tôi là người Công giáo hay nằm trong sổ rửa tội, thêm sức hay hôn phối mà nằm trong chính đời sống chứng nhân của mỗi người. Căn tính Kitô hữu của chúng ta phải là nơi cho mọi người chú ý và tìm đến như Gioan Tẩy giả xưa. Chính căn tính đó sẽ quyết định vị thế của chúng ta giữa lòng nhân loại. Nhân loại sẽ chú ý và tìm đến chúng ta và điều họ cần là đời sống chứng nhân của chúng ta sẽ làm cho họ hiểu rõ hơn khuôn mặt của Đức Giêsu đang hiện diện giữa họ, đặc biệt là nơi những người cùng khốn, nghèo nàn và bệnh tật. Vì thế, đó chỉ được biết đến khi mỗi người chugns ta biết để cho Chúa được lớn lên chứ không phải là để danh tiếng của mình được đánh bóng, thổi phồng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng mình chỉ là “tiếng hô” chứ không phải là “Lời”, là lời kêu gọi “dọn đường cho Chúa” chứ không phải là “đường”. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…