Chúa Nhật II Mùa Vọng: Tiếng hô của niềm hy vọng

Thái Hà (10.12.2023) – Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.

Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” (Mc 1,1-8)

Việc Đấng Cứu Thế sẽ đến hiển nhiên được các ngôn sứ loan báo trong Cựu Ước; và ngay cả việc thánh Gioan đi trước dẫn đường cũng đã được nói trước. Sứ điệp thánh Gioan loan báo khẳng định rằng Thiên Chúa đầy lòng thương xót đối với dân Do Thái, đồng thời mời gọi họ hoán cải, trở về với Thiên Chúa để được cứu độ.

Lời Chúa mang đến cho chúng ta một niềm hy vọng là Người sẽ đến để giải thoát cho dân Người trong lịch sử và để tái tạo thế giới trong tương lai. Và để niềm hy vọng đó được nên thành toàn, thánh GIoan thúc giục mọi người hãy cải thiện đời sống, đổi mới tâm hồn của mình: “sửa lối cho ngay thẳng để Người đi”.

Người Kitô hữu được mời gọi tạo cho mình một tư cách ngay thẳng, chính trực, để có thể lắng nghe được tiếng hô của niềm hy vọng ấy. Vì quả thật, trong một thế giới đang bị chi phối bởi quá nhiều tiếng vang vô nghĩa, con người như lạc lỗi và không biết làm thế nào để tìm thấy một chỉ dẫn chắc chắn hầu đạt tới niềm vui đích thực.

Hơn nữa, chúng ta cũng được mời gọi thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và lối sống thường ngày để làm mới tương quan giữa ta với Chúa và với nhau. Chính khi thay đổi chính mình để cảm nghiệm và gặp gỡ Thiên Chúa một cách chân thực và đầy tràn, thì ta mới có thể cất lên tiêgns hô đầy niềm hy vọng như thánh Gioan. Đó là lúc ta trở thành dấu chỉ cho người thời đại hôm nay nhận biết đâu là đích đến của cuộc hiện hữu này, và giúp họ tin tưởng, tín thác vào Thiên Chúa mà dấn bước cuộc đời theo những huấn lệnh của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hãy thanh tẩy chúng con trong Thánh Thần. Nhờ đó, chúng con sẽ thực sự biến đổi hoàn toàn, được nên công chính, thánh thiện, và có thể tinh tế nhận ra Chúa là nguồn hy vọng đích thực cho mọi cố gắng của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…