Chúa Nhật XXXI Thường Niên: Nghe và thấy

Thái Hà (05.11.2023) – Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. (Mt 23,1-12)

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Điều tôi muốn nói với mọi người là chúng ta không chỉ nhận biết Thiên Chúa Hằng Sống là Đấng bạn có thể nhìn thấy bằng đôi mắt bên trong của tâm hồn”. Thật vậy, Thiên Chúa tuy là Đấng vô hình nhưng Người vẫn sống động trong cuộc đời moiĩ người. Mỗi bước chân của chúng ta đều nằm trong sự quan phòng của Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lên án lối sống giả hình của những người Pharisêu, vì họ nói mà không làm. Thế nên, Đức Giêsu khuyên nhủ dân chúng cà cả các môn đệ của Người hãy làm theo những gì họ nói, vì họ nói theo thẩm quyền của ông Môsê; còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, bởi vì họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Hơn nữa, họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy và khen ngợi.

Đức Giêsu muốn các môn đệ đừng bắt chước lối sống của các kinh sư và những người Pharisêu vốn chỉ có hình thức bề ngoài mà không có chiều sâu bên trong, nhưng hãy sống lối sống của người môn đệ chân chính: không chỉ nói cho người ta nghe biết về Thiên Chúa, mà còn giúp người ta nhìn thấy Thiên Chúa qua chính đời sống chứng tá của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết giới thiệu Chúa cho mọi người bằng chính đời sống thánh thiện của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…