Chúa Nhật XXXIV Thường Niên: Đức Kitô là Vua chúng ta

Thái Hà (26.11.2023) – “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? ” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? ” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.” (Mt 25,31-46)

Trên thế giới, mỗi quốc gia đều có những thể chế vương quốc riêng, đều muốn xác lập một quyền bính cai trị riêng. Xét về mặt lý tưởng, quyền bính là để phục vụ con người. Tuy nhiên bản chất đó thường bị đánh mất và thay vào đó là một thứ quyền bính thống trị, bá chủ trên mọi  phương diện. Thứ quyền bính thống trị không chỉ xa rời lý tưởng mà còn chống lại ý muốn của Thiên Chúa và lợi ích của con người.

Vào ngày lễ Đức Kitô Vua vũ trụ, Hội Thánh mời gọi chúng ta khám phá ra một thứ quyền bính mới và khác biệt so với quyền bính đang có trên trần gian. Đó là quyền bính của “tình yêu” nơi Đức Kitô. Thật vậy, Đức Kitô là vua của tình yêu, là vị mục tử nhân lành mang lại sự sống dồi dào cho đoàn chiên.

Thế giới hôm nay được mời gọi trở thành “đàn chiên của Đức Kitô”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nhận biết Chúa. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi tham gia vào sứ vụ truyền giáo để loan báo vị Vua tình yêu cho họ. Thật thế, kiên trì với tiếng nói của công lý và tự do; đoàn kết chống lại những xu thế xấu của một trào lưu duy tục muốn phá bỏ mọi chiều kích tâm linh, hay nói lên tiếng nói của những người chịu bất công trong xã hội,… là sứ vụ truyền giáo của người Kitô hữu trong bối cảnh hiện nay.

Hơn nữa, mỗi Kitô hữu được mời gọi suy phục một quyền bính duy nhất là quyền bính của Đấng tác tạo muôn loài. Mọi thế lực đời này chỉ là khí cụ của một quyền bính duy nhất phát xuất từ Thiên Chúa. Chỉ khi nhân loại nhận ra thực tế này thì chiến tranh hận thù mới chấm dứt, và vương quyền tình yêu của Thiên Chúa mới trở nên trọn vẹn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua “tình yêu”, xin cho chúng con luôn ý thức về sự hiện diện sống động của Chúa trong mọi khoảnh khắc đời con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…